Informace o zpracování osobních údajů (OÚ)

Projektová kancelář zpracovává osobní údaje subjektů, jako správce údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, za účelem zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti spojené s vyřízením stavebního povolení pro projektovanou stavbu a to vždy na základě platné objednávky nebo smlouvy o dílo.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Mezi práva subjektu údajů patří:

 • Právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na opravu či aktualizaci osobních údajů (OÚ)
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí s právními či obdobnými účinky, založeného na profilování
 • Právo na přístup subjektu k osobním údajům (OÚ)
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů (OÚ)
 • Právo na přenositelnost osobních údajů (OÚ)
 • Právo vznést námitku

Kontakt

BKB Projekční s.r.o.
Kudlovice 223
687 03 Kudlovice

IČO: 08884218
DIČ: CZ08884218

 • Tel:
  +420 606 168 122
 • Mail: info@bkbprojekcni.cz
 • OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115818